ReadyPlanet.com
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Stam Plat Machine article

 

Dimension : 210 W x 280 D x 1500 H mm
Maximun open : 150 mm
Pressure : 20 T
Weight :  300 kg
Motor : 5 Hp 
Voltage : 380V


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
MANIT&TOOL (CKK GROUP) 17 Krungthonburi Thonburi Bangkok 10600 Tel:02-4401957, 440-1960 Fax: 02-4374463 บริษัทมานิตแอนด์ทูลจำกัด 17 ถ. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เขตธนบุรี แขวงบางยี่เรือ กทม. 10600 โทร: 02-2669982-3, 4401957,60 แฟกซ์ : 02-4374463 Email: sutee@manitandtool.com